Game Tìm đồ vật ẩn trong phòng sách

Bạn sẽ phải tìm ra các đồ vật trong danh sách ở dưới màn hình đang bị để lẫn lung tung trong những gian phòng đọc sách xinh xắn.

Download game
Gửi qua yahoo:   Chèm game này vào website/blog: